Gelişmiş organizasyon ve otomasyon altyapısı, Verilmesi amaçlanan kaliteli hizmet düzeyine uygun altyapı organizasyonu, Bilgili ve çağdaş yönetimi, Hizmette seçicilik, Verimlilik ve müşteri memnuniyeti ilkesi,

Ve bütün bunları gerçekleştirmedeki kararlılığı ve hizmet sektöründe ayrıcalıklı bir konuma ulaşma misyonu ile; hizmet kalitesini hızla geliştiren, müşterilerinin ihtiyacına ve koşullarına göre seçenekler sunan PRİZMA EMYS, hizmet sektöründeki uzmanlaşması ile hizmet kalitesini hissedilir ölçüde arttırmıştır.

PRİZMA EMYS, kurumsal kültürü; tüm kurum birey ve birimlerinin müşteri ile her alanda işbirliğini geliştirme, kaliteli hizmet bilincini tabana yaymaya özen gösterme temelleri üzerine kurulmuştur.

Tüm müşterilerine bu kurumsal anlayış ile hizmet veren PRİZMA ETKİLEŞİM MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMLERİ, müşteri memnuniyeti ve takdirinden aldığı güç ve destekle dün olduğu gibi gelecekte de hizmet sektörünün önde gelen isimlerinden biri olmaya devam etmekte kararlıdır.

"Müşterilerimizin beklentilerini anlamak, standartlara uygun hizmet vermek ve mükemmele erişmektir”.

Bunu gerçekleştirmek için esas aldığımız ilkeler:

Mükemmelliği hedeflemek ve mükemmelliğe ulaşmak,
Verimli çalışmak ve katma değer yaratmak,
İşlerimizde "Sürekli Gelişme" ilkesine göre hareket etmek,
Tüm yönetici ve çalışanlarımız ile kaliteden sorumlu olmak,
Eğitim ile becerilerimizi ve kalite bilincimiz arttırmak.

Çalışanlarımız ve hizmet vereceğimiz kuruluşlara çalışmalarımızda uyumlu, etkin ve yaratıcı çalışma ortamını oluşturmak ve her fırsatta ortak gayretler ile sürekli gelişmeye yönelik çalışmak.

Kalite Hedeflerimiz:

"Müşteri şikâyetlerinin minimuma indirilmesi ve hizmet verdiğimiz sahada çalışılması arzulanan olarak bilinmemizdir."

Kaliteyi müşteri odaklı bir perspektif ile şirket kültürünün ana öğesi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda tüm PRİZMA EMYS çalışanları için "kalite" bir yaşam biçimidir.

Amacımız, kaliteyi standart yaklaşımın dar kalıplarından kurtarıp, kültür ve felsefeyi temel çıkış noktası alarak, başta yönetim olmak üzere tüm çalışanlarda, toplam kalite bilincini oluşturmaktır.

Tüm hizmetlerimizin standartlara uygunluğu şirketimizin taahhüdü altındadır.